PJESË TË KRIJIMTARISË SË ANTON GOJÇAJ-t NË GJUHË TË HUAJA


PJESË TË KRIJIMTARISË SË ANTON GOJÇAJ-t NË GJUHË TË HUAJAAnn Arbor Review: International Journal of Poetry

ANN ARBOR REVIEW

Pjesë të krijimtarisë së Anton Gojçajt përkthehen dhe botohen në gjuhë të huaja.
Kështu në revistën amerikane An Arbor Review - International Journal of Poetry, Issue 12 fall 2013, është botuar në gjuhën angleze poezia "LIGHT ON THE SEAS" (titulli i origjinalit "DRITA NË DETE"), në përkthimin e Peter Tases.\\\


Po ashtu, këto ditë, në panoramën e prozës së shkurtër të shkrimtarëve të popujve pakicë në Mal të Zi "Na putu putnici" (Në rrugë udhëtarë), shtypur nga Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Malin e Zi, në Podgoricë, është përfshirë edhe tregimi i Anton Gojçajt me titullin "Dera e zemrës", në gjuhën shqipe dhe e përkthyer (nga vetë autori) në gjuhën malazeze me titullin "Vrata srca