Periodiku shqiptar mbi romanin "Passio" të Anton GojçajPERIODIKU SHQIPTAR MBI ROMANIN “PASSIO” TË ANTON GOJÇAJ

Revista PELEGRIN nr. 24-25, revistë kulturore letrare e Klubit të shkrimtarëve DRITA të Athinës, publikoi një portret të shkrimtarit shqiptar nga Mali i Zi, Anton Gojçaj, si dhe vështrimin e Ahmet Selmanit “Kumti onirik” për romanin “Passio”.Revista “ illz” nr. 2, botoi gjithashtu një vështrim për romanin “Passio” të Gojçajt. Shkrimi i Fatmir Mingulit titullohet “Atdheu midis pasionit dhe mëkatit”. Po në këtë numër u botua edhe një tregim i shkrimtarit italian Mario Liguori, përkthyer shqip nga Anton Gojçaj. 
Edhe në gazetën BULEVARDI nr 1065 u publikua një shkrim mbi romanin “PASSIO”. Vlladimir Muça botoi vështrimin “Dypersonaliteti dhe paradigmat e kundërshtisë”.