Poezi nga Anton Gojçaj botohen në Tiranë

Gazeta "Nacional" në Tiranë në numurin javor 25 janar 2015 në faqe 19 ka botuar edhe një cikël me 7 poezi të poetit Anton Gojçaj.